Latest Past Events

2-дневен курс ТАКТИКА НА САМООТБРАНАТА

TPC 360 - Plovdiv 132Km Trakia Highway, Plovdiv

Изградете правилната нагласа, придобийте съответните умения и не позволявайте да станете жертва! Не разчитайте на случайността - контролирайте средата, в която се намирате. Разберете алгоритъма за ефективно вземане на решения във всяка ситуация. Подобрете уменията си за стрелба, боравене и манипулации с оръжие, като така се превърнете в трудна мишена за враждебно настроените. Научете как [...]

2-дневен курс ТАКТИКА НА САМООТБРАНАТА

TPC 360 - Plovdiv 132Km Trakia Highway, Plovdiv

Изградете правилната нагласа, придобийте съответните умения и не позволявайте да станете жертва! Не разчитайте на случайността - контролирайте средата, в която се намирате. Разберете алгоритъма за ефективно вземане на решения във всяка ситуация. Подобрете уменията си за стрелба, боравене и манипулации с оръжие, като така се превърнете в трудна мишена за враждебно настроените. Научете как [...]